9am to 5pm
7 days a week
in summer
10am to 4pm
closed Saturday and Monday
​in Winter

HOLYHEAD

Llys Llewelyn Tea Rooms
Aberffraw, Ty Croes, Anglesey  LL63 5AQ
Tel/Ffôn: 01407 840 847
Email/E-bost: linda@agoriad.org.uk

HOURS

AGOR

Why not visit one of our other cafés if you're in the area?
Beth am ymweld ag un o'n caffis eraill os byddwch yn y cylch?

dewch draw
​i’n gweld

OPENING​

9.00 - 5.00
7 diwrnod yr wythnos yn yr haf
10.00 - 4.00
ar gau ddydd Sadwrn a ddydd Llun yn y gaeaf

BETHESDA

Tel/Ffôn : 01407 840 847

Môn Social Enterprises Cyf is an associate company wholly owned by the charity Agoriad Cyf. Our Social Enterprise businesses are developed and managed by MSE.

Mae Mentrau Cymdeithasol Môn Cyf yn gwmni sydd yn gyfan gwbl ym meddiant yr elusen Agoriad Cyf.  Datblygir ein busnesau cymdeithasol gan Fentrau Cymdeithasol Môn, sydd hefyd yn eu rheoli.

come and

visit us

Take a look at our menu...

ORIAU​

Daily specials board

Dewisiadau dyddiol ar y bwrdd

Special children’s menu

Bwydlen arbennig ar gyfer plant

Christmas Dinner

(early booking is recommended!)

Cinio Nadolig

(gwell archebu'n gynnar!)

Evening meeting room available

Ystafell gyfarfod ar gael yn y min nos

BETHESDA

Cymerwch gipolwg ar ein bwydlen...