Mae gan dref Aberffraw le arbennig yn hanes Cymru gan mai dyma gartref llys brenhinol Maelgwn, Brenin Gwynedd yn y chweched ganrif.  Hyd tua 1240, dyma brif lys a chanolfan weinyddol brenhinoedd a thywysogion Gwynedd.  Arhosodd yn gyfan hyd tua 1316, pan ddefnyddiwyd ei gerrig yng Nghastell Caernarfon.


Bu Aberffraw yn borthladd pwysig ar un adeg, ond llanwodd yr aber yn raddol â llaid, gan adael yr arfordir fel y mae heddiw, gyda’i dwyni tywod.  Mae rhai o’r twyni hyn yn 30 troedfedd neu fwy o uchder.  Caiff y twyni tywod eu saernïo a’u sefydlogi gan foresg gerllaw’r môr, ac fe welir celyn môr yn tyfu yma yn yr hydref.  Wrth i’r twyni grynhoi, crëwyd Llyn Coron o’u mewn.

Gerllaw pentref Aberffraw ceir Eglwys
Sant Cwyfan ar ynys gyda’r môr o’i chwmpas.  Credir fod yr eglwys yn dyddio o’r seithfed ganrif, er mai Fictorianaidd yw’r rhan fwyaf o’r adeilad presennol.  Torrwyd cysylltiad yr eglwys â’r tir mawr yn raddol o ganlyniad i erydiad, er bod morglawdd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi amddiffyn yr adeilad rhag ei ddifrodi.  Cynhelir gwasanaethau yn yr haf yn ‘yr eglwys yn y môr’

Ceir llwybrau cyhoeddus o Aberffraw sy’n dilyn trywydd yr afon, drwy’r twyni, tua’r traeth, a gyfrifir yn un o’r rhai glanaf yng Nghymru

The town of Aberffraw holds an exalted place in Welsh history as in the 6th century it was home to the Royal Court of Maelgwn, King of Gwynedd, and until about 1240 it was the main court and administrative centre of the Kings and Princes of Gwynedd. The royal palace here remained intact until 1316, when its stones were used to repair Caernarfon Castle.

Aberffraw was once an important port, but the estuary gradually silted up, leaving the present coastline of sand dunes. The dunes range as high as 30 feet and more. The sculptured sand is stabilised by marram grass near the sea, and patches of sea holly can be found in autumn. The build-up of dunes has also created the inland lake of Llyn Coron.

Near Aberffraw village is the sea-bound church of
Saint Cwyfan. The church dates back to the 7th century, though the present structure is largely Victorian. Erosion gradually cut the church off from the mainland, though a 19th century sea wall protected it from damage. This "church in the sea" still holds services in the summer months.

There are public footpaths from Aberffraw itself following the river and through the dunes to the beach, which is one of the cleanest in Wales.

Take a look at our menu...

Daily specials board

Dewisiadau dyddiol ar y bwrdd

Special children’s menu

Bwydlen arbennig ar gyfer plant

Christmas Dinner

(early booking is recommended!)

Cinio Nadolig

(gwell archebu'n gynnar!)

Evening meeting room available

Ystafell gyfarfod ar gael yn y min nos

Cymerwch gipolwg ar ein bwydlen...

9am to 5pm
7 days a week
in summer
10am to 4pm
closed Saturday and Monday
​in Winter

ancient home of the Welsh Princes

9.00 - 5.00
7 diwrnod yr wythnos yn yr haf
10.00 - 4.00
ar gau ddydd Sadwrn a ddydd Llun yn y gaeaf

HOURS

OPENING

ORIAU​

Tel/Ffôn : 01407 840 847

AGOR

cartref hynafol Tywysogion Cymru